GDPR

Hantering av personuppgifter

Det är viktigt för oss på Portens Fastigheter AB att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter, men även lägenhetsnummer. Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Portens Fastigheter AB behandlar eller kan komma att behandla följande uppgifter om dig för de syften som anges nedan:
• Namn, adress och annan kontaktinformation (t.ex. telefonnummer, e-postadress)
• Lägenhetsnummer
• Personnummer
• Anställningsuppgifter
• Uppgifter om studier
• Ekonomiska förhållanden
• Familjeuppgifter (t.ex. uppgift om sambo)
• Uppgifter om eventuell störning i boendet
• Referensuppgifter

Vi är medlem och följer de riktlinjer som Fastighetsägarna tillämpar i alla stycken.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)