Lediga Lägenheter

Vi anlitar www.bostadsregistret.se för våra lediga lägenheter, ansökan skickas in via dem.

LEDIGA LÄGENHETER:  

VI HAR F.N. INGA LEDIGA LÄGENHETER

 

Vår praxis för att kunna få en lägenhet hos oss.

  • Vi tillämpar en inkomstregel som innebär att din totala årsinkomst brutto skall uppgå till lägst 3 gånger årshyran. Undantag för ålderspensionärer och studerande. Där görs en individuell prövning.
  • Vi tecknar endast kontrakt med en person när det gäller korttidskontrakt. Huvudköande behöver ensam uppfylla inkomstkravet.
  • Max antal hushållsmedlemmar: Beroende på storlek, anges i annonsen
  • Minsta årsinkomst: Anges vid respektive ledig lägenhet.
  • För godkännande krävs någon form av stadigvarande inkomst, såsom inkomst av tjänst, arbete, egen näringsverksamhet, frilansuppdrag, pension, sjukpenning, sjukbidrag, studiemedel eller A-kassa. Dock ej försörjningsstöd (kallades tidigare för socialbidrag).
  • Vi har regler mot trångboddhet för att förhindra osunda boendeförhållanden i fastigheten. Antalet personer som skall bo i lägenheten skall vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek.
  • Vi accepterar inga betalningsanmärkningar, oreglerade skulder eller pågående skuldsanering
  • Goda referenser från eget boende eller av oss godkänt boende i andrahand krävs. Undantag kan ske för hemmavarande ungdomar, sammanboende och inneboende.

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterad 2019-02-01

 

www.vimla.se/?201711261658067127 

 

 

https://vimla.se/?201711261658067127

<a href="http://www.gratissms.se/rw2zduo9dp" title="Gratis SMS" target="_blank">Skicka Gratis SMS på GratisSMS.se!</a>

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)